Zaproszenia Ślubne - Decoris.pl
Kategorie

 

 

 

 

Zaloguj się

Nie masz konta: Rejestracja

Sklep internetowy, działający pod adresem www.decoris.pl, prowadzony jest przez firmę Decoris z siedzibą w Wałbrzychu 58-306 przy ul. WROCŁAWSKIEJ  113,

 e-mail: 

  info@decoris.pl

10- 15:30

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.decoris.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej po uprzedniej rejestracji Zamawiającego w systemie Sklepu.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego paczki na liście przewozowym przedstawionym przez pracownika firmy kurierskiej.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia po uprzednim podaniu klientowi powodu. W przypadku dokonania wpłaty przez klienta całość wartości zostanie zwrócona.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości umieszczenia znaku towarowego/ logo firmy na każdym produkcie.

6. W przypadku rezygnacji nie wynikającej z Naszej winy zwrot kosztów zamówienia nie będzie możliwy.

  

II. Składanie zamówienia

 1. Zamówienie na naszej stronie składa się bez zakładania konta.

2. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

3. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

4. Minimalna wartość zamówienia jest określona dla zaproszeń ślubnych, winietek, zawieszek, kotylionów małych, pudełeczek podziękowań dla gości i wynosi minimalnie 20 sztuk z jednego rodzaju z jednakową treścią.

5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu zaproszeń. W przypadku produktów innych niż zaproszenia ślubne realizacja liczona jest od dnia następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.

6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANEJ WPŁACIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PROJEKT ZAPROSZEŃ oraz rozpocznie się realizacja pozostałych produktów oferowanych przez Sklep. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii numeru zamówienia.

7. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek sklepu.

8. Projekty graficzne

Projekt graficzny wykonujemy na: zaproszenia ślubne, dodatkowe wkładki, menu, plany stołu w postaci plakatu- na pozostałe produkty projektów nie wykonujemy.

Projekty przesyłane są do 3-5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na naszym koncie.

W przypadku zamówienia ekspres projekt przesyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych.

Wysyłamy pocztą elektroniczną info@decoris.pl projekt graficzny zaproszenia ślubnego z jedną wersją tekstu i zdjęcia. Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku  PDF na wskazany przez Państwa w trakcie zamówienia adres e-mail. Do odczytania plików są potrzebne programy: Adobe Reader.  Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego o akceptacji projektu drogą mailową.

Uprzejmie informujemy!
5 poprawek do projektu jest w cenie zaproszeń, każda kolejna poprawka wynosi15 zł. Przy zakupie 3 poprawek obowiązuje promocyjna cena 30 zł.

 9. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.

 

10. Serwis próbkowy 

Sklep wysyła jedynie zestawy próbkowe produktów dostępne w dziale serwis próbkowy.

Próbki są płatne według cennika zamieszczonego w dziale serwis próbkowy.

Próbki są wysyłane TYLKO kurierem 

11. Póżniejsze domówienie mniejszej ilości generuje dodatkowy koszt dodruku tj.30 zł do wartości domówienia. Domówienie mailowe minimum 10 sztuk.

Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia domówień mailowych w szczycie sezonu ślubnego. 

 

III. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w kreatorze zamówienia.
Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gosci itp.

3. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu. 

4. Sklep nie realizuje zamówień według indywidualnych wzorów Zamawiających.

5. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych lub tryb expres 7 dni roboczych od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub po akceptacji projektu zaproszeń ślubnych, dodatkowych wkładek, menu, planów stołu w postaci plakatu.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

7. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależne od ilości zamówionych produktów. Jest on generowany podczas składania zamówienia.. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką nie dzielimy wysyłki produktów

8. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

9. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia

10. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji serwis zwraca zamawiającemu 0.5 % wartości zamówienia za każdy dzień ROBOCZY opóźnienia.
Pierwszym dniem opóźnienia jest kolejny dzień roboczy od ostatniego dnia czasu realizacji produktu. Zamawiający po otrzymaniu opóźnionego zamówienia zobowiązany jest przesłać w wiadomości e-mail danych do przelewu wraz z numerem zamówienia.

11. W przypadku rezygnacji nie wynikającej z winy sklepu zwrot kosztów zamówienia nie będzie możliwy.

IV. Zwrot towaru

1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

2. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

3. Możliwość wstrzymania zamówienia z powodu Koronawirusa, możliwość przedruku daty ślubu. NIE ZWRACAMY KOSZTÓW ZA ZAMÓWIENIA NIEZREALIZOWANE Z POWODU ODWOŁANIA BĄDŹ PRZEŁOŻENIA UROCZYSTOŚCI NIE JEST TO Z WINY SPRZEDAWCY.

V. Reklamacje

1. Po otrzymaniu Paczki  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą zgłoszenia na koncie użytkownika panel po lewej stronie oraz mailem na info@decoris.pl

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu  Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.

6. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.

7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;

b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;

c. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

d. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

9. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji,  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 - Zamawiający może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 - Zamawiający może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

 - Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

VI. Gwarancja

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.8.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Rachunki i faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

VII Przetwarzanie danych osobowych

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. POLITYKA PRYWATNOSCI RODO

VIII Wykorzystanie plików cookie

1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu. polityka-cookies